برچسب‌ها صدابیزاری

برچسب: صدابیزاری

‍  میزوفونیا یا صدا بیزاری

میزوفونیا یا 4S (Syndrome Selective Sound Sensivity) به معنی موقعیتی است که احساسات یا افکار و یا واکنشهای فیزیکی شدیدا منفی در یک فرد...