برچسب‌ها دکتر بهاره صباغ ابریشمی

برچسب: دکتر بهاره صباغ ابریشمی

‍  میزوفونیا یا صدا بیزاری

میزوفونیا یا 4S (Syndrome Selective Sound Sensivity) به معنی موقعیتی است که احساسات یا افکار و یا واکنشهای فیزیکی شدیدا منفی در یک فرد...

چرا زنان در رابطه جنسی نیاز به پیش نوازی کافی دارند؟

در پستهای قبلی گفتیم که یک مرد برای ورود به فاز برانگیختگی شاید تنها به دو الی سه دقیقه تحریک جنسی نیاز داشته باشد،...