برچسب‌ها تکانه های جنسی

برچسب: تکانه های جنسی

اختلالات خلقی( اختلالات عاطفی)

عوامل ایجاد اختلالات خلقی اختلالات خلقی (قبلا اختلال‌های عاطفی گفته می‌شدند) شامل گروه بزرگی از اختلالات هستند که در آن‌ها،‌ خلق مرضی و ناهنجاری‌های مرتبط...