نتایج تحقیقات جدید درباه زمان استفاده از تلفن همراه برای کودکان

0
1106

❇️ نتایج تحقیقات جدید درباه زمان استفاده از تلفن همراه برای کودکان

📝انجمن اطفال آمریکا (AAP)
🔲مدت زمان مناسب استفاده کودکان از ابزارها با صفحه نمایش الکترونیکی مانند تلفن همراه و رایانه

۱⃣ برای سنین کمتر از ۱۸ ماهگی به طور کامل ممنوع است.
۲⃣ والدین نوزادان ۱۸ تا ۲۴ ماه در زمان استفاده فرزندانشان از صفحه نمایش های الکترونیکی در کنار آن ها باشند و ترتیبی دهند که ازبرنامه هایی با کیفیت بالا استفاده کنند.
۳⃣ در رده سنی ۲ تا ۵ سال ، مدت زمان استفاده از صفحه نمایش های الکترونیکی یک ساعت در روز است و والدین باید با فرزند خود فیلم ها و تصاویر را تماشا کرده و مفاهیم آن ها را برای کودک توضیح دهند.
۴⃣ در کودکان ۶ سال به بعد والدین باید مدت استفاده را محدود کرده و طوری این میزان را برنامه ریزی کنند که ساعات خواب و میزان تحرک و فعالیت کودک کاهش نیافته و به آنها خللی وارد نشود.

🔲 والدین باید زمان هایی از روز را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی وفضای مجازی ممنوع کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه