شبیه سازی شرایط مرگ با استفاده از واقعیت مجازی

0
1030

شبیه سازی شرایط مرگ با استفاده از واقعیت مجازی

پژوهشگران دانشگاه بارسلونا برای اولین‌بار با استفاده از واقعیت مجازی موفق به شبیه‌سازی شرایط مرگ شدند. دیلی‌میل در این خصوص می نویسد: بسیاری از افراد حتی از فکر کردن به مرگ و تصور اینکه یک روز باید این احساس دردناک را تجربه کنند بسیار نگران و افسرده و وحشت زده می‌شوند.

پژوهشگران بر این باورند که با شبیه‌سازی شرایط مرگ و مشاهده بدن از خارج از جسم می‌توان به افراد کمک کرد که با ترس از مرگ کنار بیایند. در واقع فناوری واقعیت مجازی به افراد کمک می‌کند تا با مشاهده جسم خود، حس ترس و نیستی ناشی از مرگ در آنها کاهش یابد.

عملکرد فناوری واقعیت مجازی در شبیه‌سازی مرگ، با فریب مغز آغاز می‌شود. در این مرحله مغز انسان در شرایطی قرار می‌گیرد که احساس می‌کند بدن مجازی واقعی است و پس از آن احساس عجیب خروج از بدن، در مغز ایجاد می‌شود. پژوهشگران پس از آزمایش این سیستم بر روی ۳۲ بیمار دریافتند که شبیه‌سازی مجازی بدن بیماران در فناوری واقعیت مجازی سبب شد که جسم مجازی آنها همه حرکات بدن را تقلید کند. بنابراین پس از تغییر زاویه تصویر، افراد احساس خروج از بدن را تجربه ‌کردند.

نتیجه این آزمایش نشان داد که ترس از مرگ در گروه مورد آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه