رشد کودکان استثنایی

0
1587

در حدود ۳ درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ، شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت می باشد.
در دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبت الهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربیت است بنابر این باید در حکومت جمهوری اسلامی امکانات بهره وری از مواهب الهی را برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. مسئله دیگری که در رابطه با تعلیم و تربیت این گروه مطرح است این است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی از افراد خواهد شد .مضافا باینکه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشکالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتب خواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود.
تعریف و هدف
کودکان و دانش آموزان استثنایی در پنج گروه مختلف تقسیم می شوند و در هر گروه تحت شرایطی خاص تحت تعلیم قرار می گیرند این پنج گروه عبارتند از :
۱-عقب مانده ذهنی و معلول جسمی
۲-ناشنوا و نیمه شنوا
۳-نابینا و نیمه بینا
۴-ناسازگار
۵-تیزهوش
هدف از آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی و یژه بمنظور استفاده از حداکثر توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان با توجه به ویژگی های عقلانی و جسمانی آنان می باشد.
ضرورت و اهمّیت
با توجه به اینکه بطور متوسط ۳ درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد شناسایی این قبیل کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند آموزش و پرورش کودکان استثنایی را عهده دار گردند.
طول دوره و شکل نظام
متوسط طول دوره کارشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۵ سال می باشد (حداقل ۴و حداکثر ۶ سال )و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگی است .
کلیه دروس در هشت ترم برنامه ریزی شده و طول هر ترم ۱۸ هفته در هر نیمسال تحصیلی است . زمان تدریس هر واحد از نوع نظری ۱۸ ساعت ، از نوع عملی ۳۶ ساعت و کارورزی ۷۲ ساعت است.
سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
۱ آزاد- بیرجند *
۲ آزاد- تهران مرکزی * *
۳ آزاد- دزفول *
۴ آزاد- فسا * ‌
۵ آزاد-همدان * ‌
۶ الزهرا تهران * ‌
۷ شهید بهشتی * ‌
۸ علامه طباطبائی * ‌
۹ فردوسی مشهد * ‌ ‌
درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ آزمون های تشخیص عقب مانده ذهنی

۲ آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

۳ آموزش بزرگسالان ۴ آموزش و پرورش ابتدایی- راهنمایی- متوسطه
۵ آموزش و پرورش تطبیقی ۶ آموزش و پرورش کودکان استثنائی
۷ آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۱ ۸ آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۲
۹ اختلالهای رفتاری- عاطفی ۱۰ اختلالهای روانی- حرکتی
۱۱ اختلالهای گویایی ۱۲ اختلالهای یادگیری ویژه
۱۳ اصول مددکاری اجتماعی ۱۴ اصول و مبانی آموزش و پرورش
۱۵ اقتصاد آموزش و پرورش ۱۶ انسان شناسی در اسلام
۱۷ بازی و حرکت درمانی ۱۸ بهداشت و کمکهای اولیه
۱۹ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ۲۰ تهیه مواد و وسائل آموزشی وکمک آموزشی
۲۱ جامعه شناسی آموزش و پرورش ۲۲ جامعه شناسی عمومی
۲۳ روان شناسی اجتماعی ۲۴ روان‌شناسی شخصیت
۲۵ روانشناسی تربیتی ۲۶ روانشناسی تفاوتهای فردی
۲۷ روانشناسی رشد نوجوانی ۲ ۲۸ روانشناسی رشد کودکی ۱
۲۹ روانشناسی عمومی ۳۰ روانشناسی عقب ماندگی ذهنی
۳۱ روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش ۳۲ روانشناسی و آموزش کودکان نابینا
۳۳ روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا ۳۴ روش تدریس علوم اجتماعی و تجربی
۳۵ روش تدریس ریاضی ۳۶ روش تدریس زبان فارسی
۳۷ روش های آماری در علوم تربیتی ۳۸ روشها و فنون تدریس
۳۹ روشهای بازپروری حرفه ای ۴۰ روشهای تغییر رفتار
۴۱ روشهای مشاوره و مصاحبه ۴۲ سنجش اندازه گیری در علوم تربیتی
۴۳ فلسفه آموزش و پرورش ۴۴ فیزیولوژی اعصاب
۴۵ گفتار درمانی ۴۶ متون تخصصی به زبانهای خارجی
۴۷ مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۴۸ مقدمات تکنولوژی آموزشی
۴۹ مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۵۰ مقدمات مدیریت آموزشی
۵۱ مقدمات مشاوره و راهنمایی ۵۲ کارورزی در روشهای تدریس
۵۳ کلیات اقتصاد ۵۴ کلیات فلسفه

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه