به خاطر غرورم فرصت های ازدواجم را از دست می دهم!(پرسش و پاسخ)

0
1173

به خاطر غرورم فرصت های ازدواجم را از دست می دهم!

دختری بیست و یک ساله و دانشجو هستم. تاکنون موقعیت ‌هایم را با افرادی که قصد ازدواج یا دوستی با من داشته اند، از دست داده ‌ام؛ آن ‌هم فقط و فقط به خاطر غرور بیش از اندازه ‌ام. چراکه معتقدم کسی که مرا بخواهد نباید خیلی زود بی ‌خیال شود! می ‌دانم اشتباه می کنم، به ‌ خاطر همین از شما مشاوره می خواهم، با غرورم چکار کنم؟

محمد‌طاهر نشاط‌دوست روان‌شناس و مشاور

براساس آموزه‌‌های دینی و همچنین باورهای عرفی غرور مانند هر حس انسانی دیگر، هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. اغلب، افراد به تواضع دعوت می‌شوند. اما، نباید فراموش کرد به کار بردن غرور در جایگاه عزت نفس در برابر برخی افراد و پاره‌ای موقعیت‌ها نه‌‌تنها بد نیست که مفید و مؤثر نیز خواهد بود.

مخاطبی که این سؤال را مطرح کرده است این نگرانی را دارد که رفتارش مغرورانه تلقی شود و به همین دلیل موقعیت‌های خود را از دست بدهد. او و کسانی‌ که با این مشکل روبه‌رو هستند باید بدانند در سنی که قرار دارند و در برابر پیشنهاد دوستی‌هایی که عرفی و شرعی نیست، غرور خوب، مفید و موثر است و جلو سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد.

اگر آشنایی‌هایی که به آنها اشاره می کند با هدف برقراری نوعی رابطه‌ی خارج از ضوابط شرع و عرف است چه خوب که او غرور دارد و در دام چنین روابطی نمی‌افتد. اگر از ازدواج خود نگران و فکر می‌کند غرور، به آینده‌اش ضرر می‌زند، باید بداند ازدواج رسم و رسوم خود را دارد و درخواست ازدواج با خواستگاری صورت می‌گیرد.

برای آشنایی بیشتر ساز‌و‌کار‌هایی وجود دارد و زمانی‌که حرف از ازدواج به میان می‌آ‌ید غرور بد و منفی خواهد بود و فرد باید با تواضع، صراحت و صداقت حرف‌هایش را بزند و خواسته‌ها و انتظاراتی که از طرف مقابل دارد، بیان کند.

مسئله‌ی اساسی این است که سؤال‌کننده باید به نوعی خودشناسی و به‌ویژه به دید و تعریف روشنی از غرور برسد. باید با خواندن مطالبی در این مورد، صحبت کرد با صاحب نظران و مشاوره خواستن از آنها راه درست را تشخیص دهد. در اینجا هم غرور بی‌فایده و حتی زیان‌بار است و باید در نظر گرفت همیشه به راهنمایی و کمک دیگران نیازمند هستیم و به‌ویژه در سنین جوانی این نیاز بیشتر احساس می‌شود.

چرا که فرد به دلیل پایین بودن سن‌وسال و تجربیات کمی که دارد، گاه نمی‌تواند جوانب موضوع را به‌درستی در نظر بگیرد و از طرف دیگر، جوانی سنی است که فرد در آن باید تصمیم‌های مهمی بگیرد و آینده‌ی فرد در خیلی موارد به تصمیم‌هایی بستگی دارد که در جوانی گرفته می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه