آتش نشان ها چگونه افرادی هستند؟

0
1314
Firefighters at work

آتش نشان ها چگونه افرادی هستند؟

آتش نشان ها افراد فوق العاده ای هستند. برخلاف سایر انسان ها که با دیدن یک ساختمان در حال آتش فرار می کنند، آتش نشان ها به سمت ساختمان می دوند و خودشان را به خطر می اندازند تا جان و مال سایر انسانها و حتی جان حیوانات را نجات دهند.

یک آتشنان علاوه بر قدرت بدنی، به قدرت و استقامت روانی نیز نیاز دارد. با توجه به حجم مسئولیت و چالش های دشواری که به تنهایی با آن روبه رو می شوند، تنها قدرت و استقامت بدنی کافی نیست. اگر آنها به اندازه کافی در کار خود مصمم نباشند عملکرد خوبی نخواهند داشت. بنابراین آتش نشان ها دارای استقامت روانی و روحیه هایی بسیار قوی هستند.

یک آتشنان علاوه بر قدرت بدنی، به قدرت و استقامت روانی نیز نیاز دارد. با توجه به حجم مسئولیت و چالش های دشواری که به تنهایی با آن روبه رو می شوند، تنها قدرت و استقامت بدنی کافی نیست. اگر آنها به اندازه کافی در کار خود مصمم نباشند عملکرد خوبی نخواهند داشت. بنابراین آتش نشان ها دارای استقامت روانی و روحیه هایی بسیار قوی هستند.

ویژگی های شخصیتی آتش نشان ها، اصول اخلاقی کارشان را نشان می دهد. ویژگی های شخصیتی آنها نشان میدهد تا چه میزان به این شغل علاقه مند بوده و دغدغه ی کمک به سایرین، در حفظ جان و مالشان، را دارند.

برخی از ویژگی های شخصیتی که هر آتش نشان باید داشته باشد :

تعهد به تنوع و یکپارچگی

پذیرش تغییرات

تمایل به کار گروهی

توانایی برقراری ارتباط موثر

مهارت حل مسئله

برخورداری از هوشیاری موقعیتی

برخورداری از هوشیاری سیاسی و سازمانی

تعهد به برتری

برنامه ریزی و اجرا

آتش نشان ها اغلب در معرض حوادث پس ار سانحه، مثل جراحات عمیق و حتی مرگ، قرار می گیرند. البته آنها در معرض محرک های تنش زای دیگری همچون شنیدن زنگ خطر به دفعات در طول یک روز، قرار گرفتن در ارتفاع و یا فضای تنگ نیز قرار می گیرند.

براساس پژوهش های انجام شده، بین ۳۳ تا ۴۱ درصد از آتش نشان ها دچار استرس های روانی شدیدی هستند. گ

فتنی است که علی رغم قرار گرفتن در معرض انواع محرک های تنش زا، تراژدی های فراوان و همچنین شرکت در برنامه های آموزشی سلامت روان و افزایش میزان هوشیاری، مهمترین عاملی که از سلامت عاطفی آتشنشان ها حفاظت می کند رفاقت و دوستی بین افراد گروه در یک ستاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه