برچسب‌ها Phobia

برچسب: phobia

انواع فوبیا (phobia)

از لحاظ علمی، فوبی به ترس غیر منطقی و افراطی از شیء یا موقعیت و یاشرایطی خاص و معین گفته می شود که کارکردهای...