برچسب‌ها Bilingual

برچسب: bilingual

تجربه زمان برای افراد دوزبانه متفاوت است

از دیدگاه مردمان تک زبانه، آنان که به دوزبان سخن می‌گویند تحسین برانگیز هستند. آنها به چه زبانی فکر می‌کنند؟ آیا می‌توانند پرشی عمل...