برچسب‌ها ۱۳سالگی

برچسب: ۱۳سالگی

۱۳سالگی

''سیزده سالگی زمانی است که خروج از خانه از چهارچوب‌های قبلی خارج می‌شود. سیزده سالگی زمان تحول است، زمان خروج از دنیای کودکی و...