برچسب‌ها گفتار

برچسب: گفتار

تاخیر های رشد زبان و گفتار در کودکان

تاخیر در رشد گفتار و زبان در کودکان متداول هست. در واقع، مشکلات زبان و گفتار انواع متداول تاخیر رشدی هستند. منظور از گفتار...