برچسب‌ها کودک دروغگو

برچسب: کودک دروغگو

نشانه های دروغگویی در کودکان چیست؟

چهره عصبی، مضطرب و ناراحت یکی از نشانه‌های دروغگویی در کودکان به دلیل ترس از برخورد والدین و اطرافیان است.   فرید توکلیان با بیان این...