برچسب‌ها کودکان تیزهوش

برچسب: کودکان تیزهوش

کودکان تیزهوش

تعريف هوش از نظر علمي بيشتر صاحب نظران در تعريف هوش مي گويند:« توانايي در مسايل و انطباق آن با شرايط تغيير يابنده ي محيطي»....