برچسب‌ها کودکان استثنایی اهسته گامان

برچسب: کودکان استثنایی اهسته گامان

اهسته گامان

معنای عقب ماندگی ذهنی ، دارا بودن هوش کمتر از حد متوسط است ، که باعث ایجاد اختلال در تفکر ، یادگیری یا حل مسائل...