برچسب‌ها کنار هم بودن

برچسب: کنار هم بودن

با هم باشید تا کامروا باشید

هميشه داستان زندگي جوجه تيغي برايم جالب بوده است. حيواني که زماني به صورت جمعي زندگي مي‌کرد و وقتي زمستان‌ها به صورت چندتايي دور...