برچسب‌ها کامران علی پناهی

برچسب: کامران علی پناهی

روانکاوی خشونت

مفهوم خشونت از یکسو دربردارنده نوعی شور و هیجان است که شکل‌ها و فرم‌ها را درهم می‌شکند و حتی تخریب می‌کند، ولی از دیدی...