برچسب‌ها کار تیمی

برچسب: کار تیمی

 تفاوت کار تیمی و همکاری با مشارکت در چیست؟

  معمولا از واژه مشارکت (collaboration)، هماهنگی (coordination) و همکاری (cooperation) برای توصیف کار گروهی استفاده می شود. اما معنای آنها یکسان نیست و ما...