برچسب‌ها پزشک

برچسب: پزشک

شعر جالب فریدون مشیری در نسخه یک پزشک

شعری که فریدون مشیری برای پزشک معالجش دکتر سنادی‌زاده نوشته و این دست‌نوشته اکنون در مطب دکتر قاب شده است. معنای زنده بودن من، با...