برچسب‌ها وسواس فکری

برچسب: وسواس فکری

اختلال وسواس

اختلال وسواس جبری بی اختیاری که به اختصار به آن اختلال وسواس گفته می شود .دسته ای از اختلال های اضطرابی محسوب می شود...