برچسب‌ها واکنش

برچسب: واکنش

تئوری سوسک در توسعه شخصی

تئوری سوسک در توسعه شخصی: پاسخ بجای واکنش متن زیر داستان بسیار جالبی را در حوزه توسعه شخصی روایت می‌کند. در یک رستوران، یک سوسک ناگهان...