برچسب‌ها هوش تدبیری

برچسب: هوش تدبیری

 انواع هوش انسان و کاربرد آن در زندگی روزمره

 هوش منطقی(IQ) همان هوش عقلی یا هوش ریاضی است که در مدارس، ما را با آن می‌سنجیدند. اما انسانهایی را می‌توانیم مثال بزنیم که در...