برچسب‌ها هنجار

برچسب: هنجار

آموزش هنجار های خانوادگی به نوجوانان

رعايت نظم و پيروي از قوانین و هنجارهایی که در خانه وجود دارد براي يك نوجوان ضروري است. هنجار ها و نظم هر خانواده‌ای...