برچسب‌ها موسیقی

برچسب: موسیقی

آیا هنگام درس خواندن به موسیقی گوش دهیم یا نه؟

نوع موسیقی که ما گوش می دهیم می‌تواند تاثیر بسزایی بر روحیه ما بگذارد و اگر این تاثیرگذاری مثبت باشد، ما روحیه شاد و...

آیا گوش کردن به موسیقی در حین کار تاثیر مثبتی بر...

بسیاری از ما تمایل داریم در هنگام کار کردن به موسیقی گوش دهیم و معتقدیم تمرکز کاری‌مان را بیشتر می‌کند، در مقابل کسانی هم...

رابطه موسیقی و کارهای گروهی

⁠  ⁣موسيقی برای همکاری شاید تا به حال دیده باشید که افراد حین کار با هم آهنگی را بخوانند. عده زیادی از کارگران لنج‌های خلیج...

⁣لرزش تیغ جراحی در اثر موسیقی راک

با توجه به نتایج پژوهشی جدید، به نظر می‌رسد که گوش دادن به موسیقی «موتزارت» می‌تواند عملکرد مردان را در بازی‌های فکری بهتر کند،...