برچسب‌ها مهارت تصمیم گیری

برچسب: مهارت تصمیم گیری

اصول حل مشکلات مالی خانواده

زیربار فشار زندگی کمر خم کرده ام، باورم نمی شود به خاطر مسائل مادی با همسرم مشاجره کنم؛ چون همیشه فکر می کردم  ما...

چگونه پختگی و مسئولیت پذیری را در افراد برای آغاز زندگی...

  در جستجوی یک خواستگار متعهد   نسرین صفری/مشاورخانواده ازدواج اولین مرحله خروج از حصار خودبینی و طبیعت فردی است که به واسطه آن شخص در مدار...

گام های قدرتمند برای رسیدن به خوشبختی

چون ابریشم باشید؛ نرم و محکم شما چگونه به سمت خوشبختی می روید؟ یورش می برید؟ لنگ لنگان و بی هدف دور خودتان می چرخید؟...

مهارت تصمیم گیری

تصمیمات گذشته ما نقش بسیاری در وضعیت حال حاضر ما داشته اند و تصمیماتی که امروز میگیریم در وضعیت آینده ما بسیار تاثیر گذار...