برچسب‌ها مغز

برچسب: مغز

آیا ذهن همان مغز است؟

جهانی که تجربه می کنیم مملو است از کیفیت های ادراکی که برای هر کدام از ما واقعی، واضح و انکار ناپذیرند. اما در...