برچسب‌ها مستمع

برچسب: مستمع

چگونه شنونده خوبی باشیم؟

به عنوان یک روانشناس، به نظر می رسد باید شنونده خوبی باشم. بعضی وقت ها بله ولی در اغلب موارد به خودم فرصت سکوت...