برچسب‌ها مرخصی زایمان

برچسب: مرخصی زایمان

مرخصی زایمان در هر کشور چند روز است؟

کرواسی (۴۱۰ روز) در این کشور شرایط مرخصی زایمان بسیار عالی است. مرخصی یک سال طول می کشد و بیمه سلامت حقوق کامل ماهیانه مادر...