برچسب‌ها مراحل عشق

برچسب: مراحل عشق

آیا عشق نتیجه بازی هورمون های بدن است؟

یکی از روانشناسانی که عشق را بررسی کرده است هلن فیشر در دانشگاه Rutgers است. او معتقد است که عشق دارای سه مرحله است....