برچسب‌ها قهر و آشتی

برچسب: قهر و آشتی

راحت آشتی کنید

با همسرتان قهر هستید؛ دلتان طاقت دوری او را ندارد؛ مدام دنبال بهانه‌ای برای آشتی هستید. با این که چند بار هم به این...