برچسب‌ها قرن بیست و یکم

برچسب: قرن بیست و یکم

در قرن حاضر، زبان آموزی چه ضرورتی دارد؟

به اواخر دهه دوم قرن بیست و یکم نزدیک می‌شویم. با توجه به رشد پر شتاب علم و فناوری، ساکنان کره زمین در اواخر...