برچسب‌ها فشارهای روانی –اجتماعی

برچسب: فشارهای روانی –اجتماعی

اختلال روان‌پریشی گذرا

نوعی از اختلال های روان پریشانه همراه با هذیان و توهم که نشانه های یکسانی با اینگونه اختلالات دارد ولی دارای شدت و طول...