برچسب‌ها فرزند نامشروع

برچسب: فرزند نامشروع

حضانت چیست و چه شرایطی دارد؟

حضانت چیست؟ حضانت در لغت به معنی نگهداری است. در اصطلاح حضانت به معنی نگهداری طفل، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او...