برچسب‌ها فرزند خواندگی

برچسب: فرزند خواندگی

دختران مجرد ۳۰ساله هم میتوانند کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرند

حبیب الله مسعودی فرید گفت: سامانه فرزند خواندگی مدتی در استان تهران اجرا شده اما به صورت پایلوت بوده به همین دلیل ظرف مدت...

قوانین فرزند خواندگی را بدانید

  همین که بخندد، راه رفتن یاد بگیرد، حرف‌های نصفه و نیمه بزند، دندان‌های مدل یکی بود و یکی نبودش را نشان بدهد یا حتی...