برچسب‌ها عقب ماندگی ذهنی

برچسب: عقب ماندگی ذهنی

اهسته گامان

معنای عقب ماندگی ذهنی ، دارا بودن هوش کمتر از حد متوسط است ، که باعث ایجاد اختلال در تفکر ، یادگیری یا حل مسائل...