برچسب‌ها عزت نفس

برچسب: عزت نفس

عزت نفس چیست ؟

عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن . این حس از مجموعه افکار،احساسات ،عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. مثلا می...

 اصول عزت نفس سالم

عزت نفس سالم بر شش اصل استوار است:   1- زندگی آگاهانه یعنی به واقعیت احترام بگذارید، بدون طفره رفتن و انکار. هنگام انجام هر کاری از...