برچسب‌ها عزادار

برچسب: عزادار

چگون فوت عزیزان خود را به کودکمان توضیح دهیم؟

فکر نکنيد چون کودک است نمي فهمد. موقعيتي را براي صحبت با او فراهم کنيد. برايش توضيح دهيد فردي که فوت کرده، ديگر در...