برچسب‌ها عادت

برچسب: عادت

چرا موفقیت خود را به تاخیر می اندازیم؟

افراد ناموفق همیشه عادت دارند کارها را با تأخیر انجام می‌دهند و برای این تأخیر همیشه بهانه خوبی در اختیارتان قرار داده و می‌گویند...