برچسب‌ها صفحات نمایش

برچسب: صفحات نمایش

طبق آخرین تحقیقات: شواهدی مبنی بر ضرر تماشای صفحات نمایش برای...

  نتیجه تحقیقات جدید نشان می دهد که شواهد کافی برای اثبات ضرر تماشای صفحه های نمایش برای کودکان وجود ندارد.   کالج سلطنتی پزشکی اطفال و...