برچسب‌ها سیستم لیمبیک

برچسب: سیستم لیمبیک

اختلال هذیانی

اختلال هذیانی، اختلالی است که اولین یا تنها تظاهر آن را هذیان‌های غیرعجیب، ثابت، و تزلزل‌ناپذیر تشکیل می‌دهند. در مقاله پیش رو به بررسی...