برچسب‌ها سکوت مردان

برچسب: سکوت مردان

سکوت مردان را به پای بی توجهی آنها نگذارید!

گاهی سکوت برای مردان لازم است و در این شرایط خانم ها نباید این عمل را دلیلی بر بی‌توجهی همسرشان نسبت به خود بدانند.   فرید...