برچسب‌ها سخنرانی تد

برچسب: سخنرانی تد

زبان بدن را از سخنرانان TED بیاموزید

حرکات بدن یکی از عوامل مهم جذابیت و تأثیرگذاری سخنرانی است و حتی سخنرانان TED نیز برای جلب توجه مخاطب از حرکات حساب شده‌ای...