برچسب‌ها سالمندان

برچسب: سالمندان

رابطه زناشویی در دوران سالمندی موجب بهبود روابط بین زوجین می...

یک دکتری تخصصی طب سالمندان گفت: ارتباط همسری در دوران سالمندی کمتر جنبه جنسی داشته و محور اصلی ارتباط زناشویی رابطه عاطفی و وابستگی...

سالمندی

سالمندی آغازی دیگر در زندگی است با کوله باری از تجربه سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی نیازی است و فرصت سیر به...