برچسب‌ها زایمان

برچسب: زایمان

مرخصی زایمان در هر کشور چند روز است؟

کرواسی (۴۱۰ روز) در این کشور شرایط مرخصی زایمان بسیار عالی است. مرخصی یک سال طول می کشد و بیمه سلامت حقوق کامل ماهیانه مادر...

روان‌پریشی پس از زایمان

این سندرم پس از زایمان رخ داده و با افسردگی شدید و هذیان مشخص می‌شود. اکثر اطلاعات نشان‌دهنده وجود ارتباط نزدیک میان روان‌پریشی پس...