برچسب‌ها روانشناسی اجتماعی

برچسب: روانشناسی اجتماعی

روانکاوی خشونت

مفهوم خشونت از یکسو دربردارنده نوعی شور و هیجان است که شکل‌ها و فرم‌ها را درهم می‌شکند و حتی تخریب می‌کند، ولی از دیدی...

رابطه خشونت و بدی

⁠  ⁣بدی و خشونت یکی از مفاهیم مرتبط با خشونت، «بدی» است. از دیدگاه روانکاوانه، می‌توانیم ریشه دو نوع بدی را در افرادی که از...