برچسب‌ها رشد كودكان

برچسب: رشد كودكان

رشد کودکان استثنایی

در حدود 3 درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ، شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش...