برچسب‌ها رابطه نیازهای اساسی انسان با اخلاق اجتماعی

برچسب: رابطه نیازهای اساسی انسان با اخلاق اجتماعی

رابطه نیازهای اساسی انسان با اخلاق اجتماعی

در دهه ۱۹۶۰، تعدادی از روان‌شناسان اجتماعی فرانسوی با همكاری یك موسسه تحقیقاتی بزرگ، در اروپا یك مركز شبانه‌روزی تأسیس كردند. در این مركز،...