برچسب‌ها دکتر علی فیروزآبادی

برچسب: دکتر علی فیروزآبادی

روان‌درمانی چگونه کار می‌کند؟

  مکاتب فکری مختلفی که در روان‌درمانی وجود دارند بر اساس یکی از این سه مدل عمل می‌کنند: - دانش‌افزایی و بصیرت زایی - فراهم کردن یک...