برچسب‌ها دکتر انصار خوگر

برچسب: دکتر انصار خوگر

چرا به مهارت همدلی نیاز داریم؟

مهارت های زندگی: «مهارت همدلی» یکی از مهم ترین مهارت های زندگی که وجود آن در هرکسی ضرروی است مهارت همدلی است. همدلی یعنی آگاهی...