برچسب‌ها دکتر الهه فرشادنیا

برچسب: دکتر الهه فرشادنیا

چگونه خشم خود را مدیریت کنیم؟

مهارت های زندگی: «مهارت مدیریت خشم» در جامعه ما احتمالا خشم یکی از هیجان هایی است که متاسفانه افراد در کنترل آن کمتر موفق اند....